Toegankelijkheidsverklaring

Wij doen ons best om de inhoud van deze site voor iedereen toegankelijk te maken.

https://status.corona-tracking.info/nl volgt de bepalingen van de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet volledig aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 20/05/2020. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

  • Interne audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check en WAVE Evaluation Tool
  • Kritische analyse op basis van de W3C-criteria

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 20/05/2020.

Feedback en contact

Heb je vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van de Status Tracking Corona ? Neem dan contact op met: accessibility@smals.be